0
admin
25, مارس 2021
777
0

בסגרת המאמץ הגלובלי למאבק במשבר האקלים והמאמץ הלאומי של ישראל לצמצום פליטות פחמן, השתתפנו אנו יסודי מושירפה בתחרות ארצית שמטרתה צמצום צריכת האנרגייה של בתי ספר והעלאת מודעות לאפשרות להתנהלות של צריכת אנרגייה מאופסת (ייצור החשמל שווה לצריכה או גדול מהצריכה) במבני חינוך. התחרות היא מיזם משותף של משרד האנרגייה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו מתקיימת תחרות בין עשרה בתי ספר אשר מותקנת בהם מערכת פוטו וולטאית ויכולת לייצר חשמל. התחרות תתקיים בשנת הלימודים תשפ"א 2021-2020. במהלך השנה ייחשפו בתי הספר המשתתפים בתחרות למידע ולנתונים בדבר התייעלות באנרגייה. המטרה היא לבנות עם התלמידים יחד תוכנית פעולה להפיכת בית הספר למאופס אנרגייה. התחרות תכלול הגשה של תוכנית הפעולה כמו גם מדידה בפועל של צריכת האנרגייה לעומת ייצור האנרגייה של בית הספר בחודשים שייבחרו בהשוואה לשנה הקודמת.

رابط مختصر للموضوع
لاضافة الموضوع في منتداك
التعليقات
اختياري

إذا أعجبك هذا الموضوع فقد تعجبك أيضا هذه المواضيع المشابهة

الاهداءات
  • من (ياسمين كبها): موقع مرتب جدا وغني بالمواد
  • من (Raneem): الف مبروك
  • من (رنيم جبارين): الف مبروك ❤
  • من (رنيم جبارين): الف مبروك ❤
  • من (رقيه احمد): الف مبروك
  • من (ساطي): شككككرا
تابعنا هنا أيضاً
المواضيع المميزة
مقطع فيديو